Projeler


İŞVEREN: AGA ENERJİ
PROJE: BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METROSU İnşaatı ve Elektromekanik işleri yapım işleri

İŞİN TANIMI :

Söz konusu Raylı Sistem Hattının (yaklaşık 8,9 km’lik ana hat), inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin temin, montaj ve işletmeye alma işleri kapsamında ; toplam 8 istasyonun kaba inşaat işleri, ince işleri, giriş-çıkış yapıları, demiryolu işleri, elektrik temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, haberleşme ve kontrol, yardımcı tesisler, yürüyen merdiven, asansör, Çevresel Kontrol ile ilgili bütün sistem için ve sistemin parçaları için sistemin asgari bakım gerektirecek şekilde tasarım hizmetleri, yapım, temin, montaj, test ve işletmeye alma işleri ile sistemle ilgili 24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi gerekmektedir.

PROJE kapsamında ;

  • İlgili çalışma alanları ;Sinyalizasyon ,Telekomünikasyon ,Radyo, Anons sistemi,Telsiz, telefon, Aydınlatma Sistemi,CCTV,Yangından Korunma ve Yangınla Mücadele Sistemleri , Güç ve Zayıf Akım Kablo Montajları, Kablo Yolu Montajı, Fiber Kablo işlerinin ve tesisinin gerçekleştirilmesi.
  • PROJE kapsamındaki ilgili çalışma alanlarımızdaki işler için, Teknik şartname ve İdari şartname koşullarına uygun olarak, temin,montaj,devreye alma ve bakımlar , hizmetin bütünlüğüne, devamlılığına uygun ve paralel olarak söz konusu hizmetlerin sağlayıcısı sıfatıyla MEGATEK tarafından yerine getirilecektir.

İŞVEREN: AGA ENERJİ
PROJE: İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI inşaatı ve Elektromekanik yapım işleri kapsamında ;

İŞİN TANIMI :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen İkitelli-Ataköy Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri kapsamında ; Kaba inşaatı, ince işleri ve elektromekanik işleri tamamlanmış olan İkitelli Güney Sanayi İstasyonu haricindeki, diğer 11 adet istasyonun ince işleri, güç temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, haberleşme ve kontrol sistemleri, yardımcı tesisler, yürüyen merdiven, asansör, çevresel kontrol sistemi, demiryolu işleri,Kontrol merkezi ve idari yönetim binasının tesis edilmesi;M3 hattı olimpiyat atölye binası üzerine tesis edilecek kontrol merkezi ve idari ofislerin;Kaba inşaatı, İnce işleri, Güç temini ve Dağıtımı, Sinyalizasyon sistemi, Haberleşme ve Kontrol sistemi, Yardımcı tesisler, Çevresel kontrol sistemi işleri,ile ilgili bütün bu üç sistem ve sistemin parçaları için asgari bakım gerektirecek şekilde tasarım hizmetleri, yapım, temin, montaj, test ve işletmeye alma işleri ile sistemle ilgili 24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi.

PROJE kapsamında ;

  • İlgili çalışma alanları ;Sinyalizasyon ,Telekomünikasyon ,Radyo, Anons sistemi,Telsiz, telefon, Aydınlatma Sistemi,CCTV,Yangından Korunma ve Yangınla Mücadele Sistemleri , Güç ve Zayıf Akım Kablo Montajları, Kablo Yolu Montajı, Fiber Kablo işlerinin ve tesisinin gerçekleştirilmesi.
  • Söz konusu PROJEkapsamındaki ilgili çalışma alanlarımızdaki işler için, Teknik şartname ve İdari şartname koşullarına uygun olarak, temin,montaj,devreye alma ve bakımlar , hizmetin bütünlüğüne, devamlılığına uygun ve paralel olarak söz konusu hizmetlerin sağlayıcısı sıfatıyla MEGATEK tarafından yerine getirilecektir.