Coğrafi Bilgi Sistem ve Teknolojileri

Büyük hacimli coğrafi verilerin hedeflenen alanlara uygun araçlar üzerine sabitlenmiş,street view kameralar ile 360’ yatayda 180 ‘ düşeyde olmak üzere tüm alanın ölçülebilir,görüntülü,koordinatlı verilerin toplanması,depolanması,işlenmesi ,yönetimi Mekansal analizi ,sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım ve yazılıma MEGATEK A.Ş. sahiptir.

  • Coğrafi yazılım geliştirme
  • Mobil haritalama
  • Coğrafi varlıkların gerek grafik gerekse grafik olmayan konumsal bilgilerinde zamanla meydana gelen değişimleri analiz etme
  • İç mekan haritalama